Hva er gjort så langt:

1. 10. mai 2002: Første sonderingsmøte i gammelstua på Berglund.

2. 12. mai 2002: Åse sender ut brev til en representant for hver familie.